Lille introfilm om hvad PIT Hegn Odense Traadvarefabrik beskæftiger sig med.

 
Tage Østbjerg
Grafisk Kommunikation

Nystedsvej 11
Kirkeby
5771 Stenstrup

2241 1614
tage@oestbjerg.dk